Şirkət strukturu

Şirkət strukturu

Ağlabatan təşkilati struktur şirkətin bütün bölmələrinin əmək bölgüsünü və vəzifələrini aydın edir, performansın idarə edilməsini effektiv şəkildə həyata keçirir və işçilərin artımını təşkilati məqsədlərlə birləşdirir.

Şirkət strukturu